diumenge, 6 de setembre del 2009

QUÈ VOLEM AL GUIXARÓ ?


FULL INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL GUIXARÓ SOBRE EL PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DE L’AJUNTAMENT DE CASSERRES A LA COLÒNIA

Davant de la desinformació de molts veïns sobre l’abast d’aquestes obres, tenim l’obligació d’informar perquè tothom es posicioni amb coneixement de causa.


Aquest Projecte de millora  inclou essencialment un nou vial que passa pel camp de futbol i accedeix a la fàbrica a nivell del primer pis i de la planta baixa (entrada actual) També canvia la qualificació dels terrenys, sota la via del tren, de rústics a urbans per permetre l’edificació de 6 blocs d’habitatges nous. El Pla Director urbanístic, normativa vigent,  pretén la conservació del patrimoni de les colònies, contempla el nou vial i 3 blocs d’habitatges en comptes de 6 que inclou el projecte municipal.


Val a dir que el Pla director va ser impulsat inicialment per les colònies federades, després hi van donar suport els ajuntaments, va ser redactat per l’arquitecte Pere Vall i aprovat pel DPTiOP de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquest Pla director ara es pot comptar amb importants ajuts de la Generalitat per la millora de les colònies. 


Hem de deixar ben clar que la nostra associació està d’acord amb fer obres de millora al Guixarò que estiguin d’acord amb el Pla director però amb el que no podem estar d’acord és en què l’Ajuntament vulgui aprofitar aquestes obres per col·locar una llarga tanca de barres metàl·liques de 2 metres d’alçada des del final de les Galeries fins al jardí de la casa de l’industrial. Aquesta tanca impediria el pas dels veïns pel vial i les escales que comuniquen  els Pisos Nous amb els habitatges del carrer del Forn i Galeries, la plaça es reduiria notablement, es perdria zona verda i l’accés a l’antiga església, que el Pla director reconeix com a equipament públic. Es privatitzaria una àmplia zona que sempre ha estat pública i això es faria paradoxalment amb diners públics procedents del Pla director. Aquesta tanca ja va estar a punt de ser col·locada i només la reclamació de l’Associació de Veïns i la intervenció de la Generalitat ho va poder evitar.


En el projecte d’obres aprovat per la Generalitat no hi ha cap tanca, sinó que l’Ajuntament de Casserres li ha afegit posteriorment, la nostra associació ha presentat un recurs de reposició a l’Ajuntament en contra d’aquesta tanca.


En les nostres assemblees sempre hem informat i seguirem fent-ho sobre aquest tema i altres que afecten el Guixaró. La nostra Associació farà tot el que pugui per evitar aquesta cacicada.  Necessitem però el suport dels veïns que no estiguin d’acord amb la construcció al Guixaró d’una tanca que no ha estat aprovada per la Generalitat.


El Guixaró – Casserres  Setembre de 2009